• LinkedIn - Czarny Krąg
  • Czarny YouTube Ikona
  • Czarny Facebook Ikona

BRAINSTORM 

W obliczu wyzwania jakim jest wprowadzony stan epidemii w Polsce, wiele firm i przedsiębiorców boryka się z trudnymi problemami, a utrzymanie płynności finansowej staje się niezwykle trudne. 

Wspólnie z nastolatkami spróbujemy znaleźć rozwiązania do tych problemów! Młodzież będzie pracowała pod okiem mentorów, ekspertów z różnych dziedzin, którzy będą wspierać ich w opracowaniu jak najlepszego rozwiązania.

NA CZYM POLEGA BRAINSTORM?

Projekt Brain Storm jest bezpłatny i w całości realizowany zdalnie, za pośrednictwem internetu.

1. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

Rodzice nastolatków lub nastolatki samodzielnie, w przypadku gdy są pełnoletni, przesyłają zgłoszenie udziału w projekcie - link do formularza tutaj. Zgłoszenia przyjmujemy do 19.04.2020! Jednak im wcześniej grupy powstaną, tym więcej czasu młodzież będzie mieć na realizację projektu :) 

UWAGA! Proszę do rejestracji używać adresów mailowych, które są przez Państwa regularnie sprawdzane. Po otrzymaniu zgłoszenia, komunikację z Państwem prowadzimy poprzez adres mailowy wskazany w zgłoszeniu!

2. GRUPY

Organizator łączy zgłoszonych nastolatków w grupy (max 5 osób). Zgłoszony uczestnik może przesłać na adres hello@swietlicepasji.pl nazwisko innego zgłoszonego uczestnika, z którym chciałby pracować w tej samej grupie. Praca grupy polega na zdalnym kontakcie z wykorzystanim narzędzi internetowych np. skype, messenger, mail, inne.

3. PROBLEM i MENTOR

Grupa otrzymuje problem do rozwiązania oraz kontakt do mentora, który będzie wspierał grupę w przygotowaniu najlepszego rozwiązania projektu. Kontakt z mentorem odbywa się przy wykorzystaniu narzędzi internetowych, które są dostępne dla wszystkich uczestników grupy oraz mentora. Celem projektu jest znalezienie jak najlepszego rozwiązania do postawionego problemu. 

4. CZAS

Grupa ma czas do 31.05.2020 na przygotowanie projektu i przesłanie na adres hello@swietlicepasji.pl  rozwiązania w dowolnej formie cyfrowej.

5. JURY

Projekty trafią do firm i przedsiębiorców - autorów problemów, którzy wybiorą najlepsze rozwiązanie! Firmy wybierają najciekawszy projekt, prezentujący możliwie kompletne rozwiązanie, które mogłoby realnie zostać wprowadzone. 

WARUNEK UDZIAŁU:

W projekcie mogą wziąć udział nastolatki w wieku 14-18 lat lub też młodsi jeżeli potrafią pracować zdalnie i swobodnie korzystają z narzędzi komputerowych. Minimalny wiek uczestnika to 11 lat. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

UWAGA! Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z REGULAMINEM PROJEKTU i wypełnienie zgody na udział oraz oświadczenia!

Chcesz dowiedzieć się więcej - napisz do nas!

hello@swietlicepasji.pl

© 2018 by Świetlice pasji.