• LinkedIn - Czarny Krąg
 • Czarny YouTube Ikona
 • Czarny Facebook Ikona

YOUNG BUSINESS PARTNER

FAKTY o nastolakach i edukacji:

 1. nastolatki mają dużą potrzebę nawiązywania kontaktów, aby spędzić czas z rówieśnikami, nastolatki widują się najczęściej w galeriach handlowych (wg raportu Natalii Hatalskiej "Gen Z: jak zrozumieć dziś generację jutra")

 2. nastolatki chcą pracować w dużych firmach / korporacjach, twierdzą, że dzięki temu będą mieć jasno określoną ścieżkę kariery, możliwość rozwoju oraz przełożonego / mentora, który wskaże im najlepszą drogę (wg raportu ​Accenture "Gen Z Rising" )

 3. edukacja państwowa nie zaspokaja potrzeb uczniów i ich rodziców, rośnie liczba uczniów edukacji domowej, głównym problemem jest stałe przebywanie w domu - edukacja mogłaby odbywać się w innym miejscu, poza domem (wg odpowiednio 82% i 25% ankietowanych, którzy wzięli udział w ankiecie przeprowadzonej przez Świetlice pasji)

YOUNG BUSINESS to:

- spotkania inspiracyjne z profesjonalistami, praktykami i pasjonatami, którzy osiągnęli sukces

- warsztaty = roczny program szkoleniowy dla osób w wieku 14-18, start - wrzesień 2020 | koniec - czerwiec 2021, w tym realizacja projektów, których celem jest rozwiązanie problemu postawionego przez firmę Partnera.

 

Zapewniamy edukację na najwyższym poziomie, spotkania i warsztaty prowadzone są przez ekspertów i pasjonatów z danej dziedziny, szczere zaangażowanie prowadzącego w dany temat przekłada się bezpośrednio na chęć pogłębiania wiedzy przez uczestników (np. badanie rynku, project management, projektowanie opakowań, ekologia, strona www / sklep, marketing, sprzedaż, media społecznościowe, wystąpienia publiczne, negocjacje).

W projekcie Young Business mogą wziąć udział nastolatki, które w etapie I wypełnią formularz zgłoszeniowy online i napiszą dlaczego chcą wziąć udział w projekcie. Do etapu II zapraszane są wybrane osoby, które wezmą udział w rozmowie z organizatorami (video rozmowa lub spotkanie w Warszawie).

Naszym celem jest umożliwienie udziału w Young Business wszystkim nastolatkom, bez względu na ich status społeczny. Zapraszamy Partnerów do udziału w projekcie​!

OFERTA DLA PARTNERÓW:

 1. zamieszczenie logotypu na stronie www, a także we wszystkich materiałach przygotowanych przez organizatora w związku z programem

 2. udostępnienie powierzchni na materiały promocyjne Partnera w trakcie wydarzeń realizowanych w ramach programu

 3. 10 postów informujących o zaangażowaniu Partnera w trakcie realizacji programu w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)

 4. włączenie 1 przedstawiciela firmy do grupy dyskusyjnej na FB (członkowie to uczestnicy Young Business oraz osoby prowadzące)

 5. możliwość wskazania ekspertów z firmy Partnera do udziału w projekcie w roli prowadzących spotkania / warsztaty (do uzgodnienia z organizatorem)

 6. udostępnienie powierzchni na spotkania dla nastolatków w siedzibie firmy Partnera

 7. wskazanie problemu do rozwiązania, nad którym nastolatki będą pracować w trakcie warsztatów 

 8. zapewnienie nagrody dla zwycięskiej drużyny w postaci np. stażu w firmie Partnera

 9. udział w wydarzeniu inauguracyjnym i zamykającym w Warszawie (3 miejsca).

Porozmawiajmy! 

Eliza Wójcik | hello@swietlicepasji.pl | 509 505 722

© 2018 by Świetlice pasji.